บ้าน > ข่าว > ข่าวอุตสาหกรรม > Our team`s blessing activities
ติดต่อเรา
QQ: 2355473736 Skype: Morningkelvin หมายเลขบทความ: + 86-158 1877 6906 อีเมล: kelvin@glf-tool.com QQ: 2355473738 Skype: jinliyang-allin2012 หมายเลขสินค้า: + 86-158 1463 9078 อีเมล: allian@glf-tool.com QQ: 23 ...ติดต่อตอนนี้

ข่าว

Our team`s blessing activities

  • ผู้เขียน:YOYO
  • ปล่อยบน:2017-08-12
  July 6, 2017,BDET Foreign Trade Organization colleagues Hongfa Temple pray for a one-day tour,It's the beginning of the month and the struggle for the next goal,In order to keep you away from stressful work, let your mind fly and stimulate your enthusiasm for work and life.
  Colleagues prepare in advance,,Morning in the botanical garden aggregate,After 1 hours' drive, we arrived at our destination,fifteen There are many people praying on the mountain,Morning, the mountains, the air and the weather are comfortable.
  Temple is located in the Shenzhen Botanical Garden,It is the most flourishing Buddhist temple in Shenzhen。Legend has it that the temple is very efficacious,The local people used to worship,The temples are provided free of charge for each tourist three minute。Botanical garden has become a blessing we enjoy the scenery, more than the body and mind.   With the lighter smell of incense, we walked slowly along the path, enjoying the beauty of the surroundings……Gradually away from the cement building, into the embrace of nature birds'twitter and fragrance of flowers, picturesque scenery.